Valmisfirmade müük

Hinnad →

 

Firmade registreerimine Eestis

Täna on paljudele avastuseks asjaolu,  et vaatamata asjaolule, et Eesti astus üpris hiljuti Euroopa Liitu,  on tal Euroopa jurisdiktsiooni all terve rida eeliseid. 

 

Globaalse konkurentsivõimelisuse seisukohalt  hõivab Eesti 33. koha ja tal on üks kõige madalamaid riigivõla tasemeid kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas. Peale selle, arenenud infrastruktuur ja mugav geograafiline asend muudavad selle riigi äärmiselt atraktiivseks äri tegemiseks, elamiseks ja õitsenguks. 

Käesoleval ajal on Eesti suurepärane instrument rahvusvahelise äri ajamiseks ja maksude planeerimiseks. Eelised on silmnähtavad:


 • Null-maksumäär jaotamata ja reinvesteeritud kasumile;
 • Null-maksumäär dividendide jaotamisele kasumilt,  mis on saadud dividendide tulemusena ettevõtetelt,  mis on registreeritud Šveitsis või ühtses majandusruumis osalevates riikides*;
 • Null-maksumäär nimetatud kasumilt jaotatavatele dividendidele, mis on moodustunud dividendidest või kasumist,  millelt on maks juba makstud*.

 

Ettevõtted, mis on registreeritud Eestis,  on asendamatud rahvusvahelise kaubanduse, autoritasude, valdusfirmade loomiseks, laenude andmiseks ja terve rea teiste ülesannete jaoks. 

Avades ja registreerides firma Eestis meie abiga, kulgeb kõik Teil maksimaalselt lihtsalt ja kiiresti,  aga äri tegemise protsess kulgeb nagu „õlitatult“.

 

Eestis asuva firma eelised on silmaga nähtavad:

 • Üpris mõõdukad maksud;
 • Rangete nõuete puudumine aktsiakapitali täitmisel firma registreerimisel.
 • Võimalus vedada SRÜ riikidesse sisse  tehnikat ja seadmeid ilma käibemaksu ja tollimaksuta, vaid aktsiakapitali kujul ühisettevõtte jaoks.
 • Võimalus kasutada kaupade  ja teenuste turustamisel euromärgistust;
 • Tütarfirmade loomine ükskõik millises Euroopa Liidu liikmesriigis.
 • Arenenud krediteerimise süsteem ja pangandusstruktuur tervikuna;
 • Võimalus saada mitmekordne äriviisa kõikidesse Shengeni riikidesse.
 • Elamisloa saamine tähtajaga kaks aastat koos võimalusega pikendada ja saada elamisluba tähtajaga viieks aastaks. Edaspidi – Euroopa Liidu kodakondsuse saamine Teile ja Teie pereliikmetele;
 • Eestis registreeritud ettevõtte kaugjuhtimine.

 

Ettevõtluse vorm Eestis

AS – aktsiaselts. Niisugune vorm luuakse sellisel juhul, kui on tarvis pidada ettevõtet või suurt äriettevõtet,  kus on vajalik suur aktsionäride arv. Eesti aktsiaseltsi minimaalne põhikapital moodustab 25 000 €.


OÜ – piiratud vastutusega osaühing. Nimetatud vorm sobib ideaalselt väikestele organisatsioonidele ja väikeettevõtetele, kus osanike arv küünib  Niisuguse ettevõtte vormi osakapital Eestis moodustab kõigest 2500 €.