Juriidilised teenused

Hinnad →


  • Äriõigus
  • Lepingu- ja kaubandusõigus
  • Võlaõigus
  • Tööõigus
  • Konkurentsiõigus
  • Autoriõigus ja intellektuaalomand

 

1. Äriühingute asutamine (residentidele ja mitteresidentidele, sh Venemaal);

 

2. Tegevuslubade saamine (sh transpordifirmadele);

 

3. Lepingu- ja kaubandusõiguses nõustamine (sh rahvusvahelised lepingud);

 

4. Lepingute, taotluste, pretensioonide, järelepäringute, memorandumite koostamine;

 

5. Maksuõiguses nõustamine (füüsiliste- ja juriidiliste isikute maksustamine, maksude planeerimine);

 

6. Riiulfirmade asutamine ja müük (erinevate skeemide kasutamine);

 

7. Autoriõiguse ja intellektuaal omandi valdkonnas nõustamine;

 

8. Võlgade sissenõudmine;

 

9. Konkurentsiõiguses nõustamine.

 


Hinnad →